Športni park Šenčur

Vhod v park

 

Športni dom

 

Glavno igrišče

 

Tribune za gledalce ( 524 sedišč)

 

Namakalni sistem

 

Rasvetljava glavnega igrišča ( 400 lux ) slikano iz stebra