Vodstvo ŠD

VODSTVO ŠD

 
UPRAVNI ODBOR ŠD:

predsednik:

Pintar Bojan

člani UO:

Kristanc Jože

Pintar Roman

Prdan Drago

Pintar Luka

NADZORNI ODBOR ŠD:

Tominc Andrej

Krajger Jan

Jesenovec Gorazd

TAJNIK ŠD:  
DISCIPLINSKA KOMISIJA:

Celjer Brane

Hočevar Robi

Hladnik Jože

KOMISIJA ZA PRIZNANJA:

Kosem Janez

Marič Božo